Skriv ut den här sidan

Kurator

Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet. När du behöver stöd och behandling för att må bättre och orka med din vardag är du välkommen till en av våra kuratorer. 

Våra två kuratorer har lång erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa av olika orsaker. Du kan boka tid via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster eller vid besök. Ingen remiss behövs.

Du kan bland annat få behandling vid:

 • Sorg
 • Stress
 • Nedstämdhet, känslor av hopplöshet eller depression
 • Sömnsvårigheter
 • Social fobi
 • Oro och grubblerier
 • Panikångest
 • Dåligt självförtroende, dålig självkänsla
 • Kriser vid sjukdom, trauma eller sorg
 • Relationsproblem och separationer 
 • Utsatthet för våld i hemmet
 • Arbetsrelaterade problem
 • Missbruk
 • Kronisk smärta

Vi arbetar med flera olika behandlingsmetoder:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Bildterapi
 • Samtal