Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Med hemsjukvård kan du få vård och behandling i ditt hem.

Du kan bli inskriven i hemsjukvården på egen begäran eller via till exempel sjukhuset, om du har behov av vård i hemmet vid minst två tillfällen per månad. 

Hemsjukvård kan vara medicinska insatser, uppföljning och stöd till dig, men även till dina närstående. Du som får beviljat hemsjukvård betalar inget för den.

Exempel på vård och hjälp som vi kan erbjuda dig i hemmet är:

  • delning av läkemedel i dosett
  • sårvård
  • injektioner
  • provtagning
  • utprovning av hjälpmedel

Hemsjukvårdsteamet består av en sjuksköterska, en distriktssköterska och en undersköterska tillsammans med ansvarig läkare.

Du har rätt till ett årligt hembesök av din läkare samt vid behov. Årligen görs en läkemedelsgenomgång. Minst en gång per år går sjuksköterskan eller distriktssköterskan igenom dina omvårdnadsbehov med dig.