Skriv ut den här sidan

Mottagning för asylsökande

Alla barn och vuxna som söker asyl i Sverige erbjuds tid för hälsoundersökning och stödsamtal.

Du som är vuxen har rätt till vård som inte kan vänta, till exempel vid akuta besvär, kronisk sjukdom, oro och ångest eller smärta. Vi bedömer om du behöver vård som inte kan vänta.

Du som är gravid får kostnadsfri mödravård och förlossningsvård. All rådgivning om preventivmedel är kostnadsfri. 

Om du drabbas av akut sjukdom eller skada kan du vända dig till närakuterna eller sjukhusens akutmottagningar vilket kostar 120 kronor.

Vid behov av tandläkarvård, kontakta folktandvården.

Asylsökande barn och ungdomar

Hälso- och sjukvård för barn under 18 år är kostnadsfri, exempelvis besök på barnavårdcentral, vårdcentral, barnmedicinska avdelningar samt barn och ungdomspsykiatriska mottagningar.

Barn och ungdomar betalar heller inget för tandläkarvård. Undantag är besök på sjukhusens akutmottagningar som kostar 120 kronor.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

LMA-kort

När du söker vård visar du ditt giltiga LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet fungerar som en tillfällig handling för asylsökande i Sverige utgiven av Migrationsverket.

Alla barn i Sverige har samma tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till viss hälso- och sjukvård.